Stationspostgebouw Arnhem

De gemeente Arnhem en het Rijksvastgoedbedrijf hebben de ambitie de (rijks)kantoren in het Arnhemse stationsgebied duurzaam te renoveren.

Het stationsplein in Arnhem, ca. 1955. Herkomst: Gelders Archief.

Stationspostgebouw Arnhem

De gemeente Arnhem en het Rijksvastgoedbedrijf hebben de ambitie de (rijks)kantoren in het Arnhemse stationsgebied duurzaam te renoveren. Het imponerende stationspostgebouw uit 1953 is er één van.

Het cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling dient als input voor het maken van ontwerpkeuzen voor de renovatie en een eventuele uitbreiding van dit gemeentelijk monument.

2020
In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, in samenwerking met Eva Osinga

Wederopbouwplan Stationsplein - Oude Kraan, 1962. Herkomst: Gelders Archief.

Het stationspostgebouw is onderdeel van een relatief smal gebied ten westen van de Arnhemse binnenstad, dat ligt ingeklemd tussen spoorbundels en de rivier de Rijn. In dit gebied komen de zuidrand van de Veluwse stuwwal en de Rijn bij elkaar, wat voor grote hoogteverschillen zorgt. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het stationsgebouw een belangrijke rol in het stedenbouwkundige concept voor de stationsomgeving. Als een soort grote keermuur aan het uiteinde van de Zandberg is het een overgangselement naar het geëgaliseerde Stationsplein-West.

Het postgebouw werd in 1953 ontworpen door architect Hendrik Engberts van de Rijksgebouwendienst als een functionele postfabriek en representatief kantoorgebouw in één. De architectuur is onberispelijk, waardig en streng, precies zoals het Rijk zich in deze periode graag profileerde. In 1990 verbouwde Martin van Dort van de Rijksgebouwendienst de bovenste drie verdiepingen voor de vestiging van hun regiokantoor tot een kleurrijke postmoderne werkruimte met ‘een rood blok’, ‘een blauwe doos’ en ‘een gele pyramide’.

De postmoderne wereld van het regiokantoor van de Rijksgebouwendienst, 1990. Herkomst: Martin van Dort en De Architect januari 1991.

Het Stationspostgebouw in 1960. Herkomst: Gelders Archief.