Inventarisatie Post 65 erfgoed in Apeldoorn

In Apeldoorn is de tijdlaag 1970-1990 nadrukkelijk aanwezig. Het knusse kantoor van Centraal Beheer uit 1972 van Herman Hertzberger markeert het begin van deze periode, het postmoderne stadhuis uit 1992 van Hans Ruijssenaars het einde. Voor de gemeente Apeldoorn brachten we het jonge erfgoed in de gemeente in kaart.

Inventarisatie Post 65 erfgoed in Apeldoorn

In Apeldoorn is de tijdlaag 1970-1990 nadrukkelijk aanwezig. Het knusse kantoor van Centraal Beheer uit 1972 van Herman Hertzberger markeert het begin van deze periode, het postmoderne stadhuis uit 1992 van Hans Ruijssenaars het einde. Voor de gemeente Apeldoorn brachten we het jonge erfgoed in de gemeente in kaart.

2021
In opdracht van de gemeente Apeldoorn, in samenwerking met Evelien van Es en Joost Emmerik

Interieur Centraal Beheer, 1972. Herkomst: Internationale Licht Rundschau 74.

Sinds de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek doet in het kader van Verkenning Post 65, is de interesse en waardering voor het erfgoed uit de periode ná 1965 gegroeid, vooral onder erfgoeddeskundigen. Enkele gemeenten hebben inmiddels een begin gemaakt met een inventarisatie van jong erfgoed binnen de eigen gemeentegrenzen, want een goed gedocumenteerde en met kennis onderbouwde inventarisatie stelt in staat om adequaat te reageren op ruimtelijke ontwikkelingen, gerichte vervolg- en onderzoeksvragen te stellen en het behoud van erfgoed beter te kunnen borgen in het cultuurhistorisch beleid en de nieuwe omgevingsvisie.

Promotieboekje 'Apeldoorn', ca. 1970.

Pagina uit promotieboekje 'Apeldoorn', ca. 1970.

In het Matenpark, ontwerp Henk Barkhof, 1972-1975.

Apeldoorn is een van die gemeentes die op de troepen vooruitlopen. De vakgroep Cultuurhistorie heeft architectuurhistorici Evelien van Es en Lara Voerman en landschapsarchitect en stedenbouwkundige Joost Emmerik gevraagd om het jonge erfgoed in Apeldoorn en het buitengebied te inventariseren en de waarde ervan te onderbouwen. Met deze selectie gaat de vakgroep nu de boer op: in gesprek met onze ruimtelijke collega’s, het college van B en W, de commissie Omgevingskwaliteit en natuurlijk de inwoners van de gemeente. Is dit de beste representatie van 1970-1990? Als deze selectie definitief is vastgesteld, wordt dit jonge erfgoed daadwerkelijk aangewezen als Post 70-monumenten.