De Deltawerken

De Deltawerken De kracht van de Deltawerken is de unieke combinatie van civiele techniek, architectuur en landschappelijk ontwerp in één systematisch bouwwerk met een weergaloze samenhang. … … … 2016 Marinke Steenhuis (red) en Lara Voerman, met bijdragen van Joost Emmerik, Johanna van Doorn en Ellen Vreenegoor. Foto’s van Siebe Swart. Vormgeving door Beukers Scholma. […]

De Deltawerken

De kracht van de Deltawerken is de unieke combinatie van civiele techniek, architectuur en landschappelijk ontwerp in één systematisch bouwwerk met een weergaloze samenhang.

...

...

...

2016
Marinke Steenhuis (red) en Lara Voerman, met bijdragen van Joost Emmerik, Johanna van Doorn en Ellen Vreenegoor. Foto’s van Siebe Swart. Vormgeving door Beukers Scholma. Uitgegeven door nai010 uitgevers.

Ontworpen als bescherming tegen het water na de watersnoodramp van 1953 behoren de Deltawerken tot de iconische monumenten van Nederland, met technische hoogstandjes als de Oosterscheldekering, de Brouwersdam en de Maeslantkering. Klimaatverandering maakt de wateropgave opnieuw urgent. Het boek toont de kwaliteiten en innovaties van de veertien onderdelen van de Deltawerken en belicht de daadkracht van de speciaal opgerichte Deltadienst, die de delta integraal op de tekentafel legde. Er werd doelbewust gekozen voor het bouwen van groot naar klein, van gemakkelijk naar moeilijk. Op die manier zou het werk zelf een leerschool zijn: nieuwe technische mogelijkheden konden gaandeweg de uitvoering van het Deltaplan worden uitgeprobeerd en ontwikkeld.

Daarmee is de reeks van dammen en keringen een ‘verbeterd systeem’, waarin niet alleen waterstaatkundige innovaties werden toegepast, maarde dammen zelf ook proeftuinen werden voor landschapsontwerp, nieuwe natuur, nieuwe stranden en recreatiegebieden. De bijdrage van Lara is een uitgebreide karakterschets van alle veertien onderdelen van dat verbeterd systeem: Algerakering, Zandkreekdam, Volkerakwerken, Veerse Gatdam, Grevelingendam, Haringvlietdam en sluizen, Brouwersdam, Oosterscheldekering, Philipsdam, Oesterdam, Markiezaatskade, Bathse Spuisluis en Spuikanaal, Hartelkering en de Maeslantkering.