Cultuurhistorische verkenningen Rotterdamse wijken

Cultuurhistorische verkenningen Rotterdamse wijken

Cultuurhistorische waardering van het Molenlaankwartier, 2017. Kaart Joost Emmerik.

Analyse van het onderliggende polderlandschap van het Molenlaankwartier, 2017. Kaart Joost Emmerik.

Bouwfasen van het Molenlaankwartier, 2017. Kaart Joost Emmerik.

Voor de gemeente Rotterdam maakte Lara Voerman cultuurhistorische verkenningen van de wijken Hillegersberg, Schiebroek, Crooswijk, het Kleiwegkwartier, het Molenlaankwartier en het Coolhaveneiland.

Sinds 2007 laat de gemeente Rotterdam de geschiedenis, waardevolle architectuur en ruimtelijke karakteristieken van haar deelgebieden in beeld brengen door middel van cultuurhistorische verkenningen. Deze historische verkenningen met hun waarderingen en aanbevelingen worden gebruikt als afwegingskader bij (her-)ontwikkelingen en als input voor beschermende maatregelen in bestemmingsplannen.

In opdracht van de Gemeente Rotterdam
In wisselende samenwerking met Evelien van Es en Joost Emmerik