Lara Voerman Architectuurhistoricus

Onderzoek & advies

Het Hofplein en Weena in 1953. Herkomst: Stadsarchief Rotterdam.

Hofplein en Weena Rotterdam

De cultuurhistorische verkenning van het Weena en het Hofplein is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam. In dit gebied raakt een aantal van de meest prominente en coherente Rotterdamse stedenbouwkundige ensembles elkaar: de Coolsingel, de Lijnbaan en het Weena.

Publicatie

Dudok by Iwan Baan

Dudok by Iwan Baan

Gevierd fotograaf Iwan Baan (1975) beschouwt het werk van toparchitect Willem Marinus Dudok (1884–1974). Dudoks manier van ontwerpen, contextueel en met liefde voor de omgeving, is na honderd jaar onverminderd aantrekkelijk en relevant.

Onderzoek & Advies

Impressie fort en landschap omstreeks 1750. Kaart Joost Emmerik.

Fort Crèvecoeur

In dit cultuurhistorisch onderzoek staat fort Crèvecoeur, gelegen boven ’s-Hertogenbosch, centraal. Tegenwoordig is ’s-Hertogenbosch tot aan de Maas uitgebouwd, maar tot ongeveer zestig jaar geleden was Crèvecoeur een eiland te midden van weidegronden.

Onderzoek & advies

Interieur Centraal Beheer, 1972. Herkomst: Internationale Licht Rundschau 74.

Inventarisatie Post 65 erfgoed in Apeldoorn

In Apeldoorn is de tijdlaag 1970-1990 nadrukkelijk aanwezig. Het knusse kantoor van Centraal Beheer uit 1972 van Herman Hertzberger markeert het begin van deze periode, het postmoderne stadhuis uit 1992 van Hans Ruijssenaars het einde. Voor de gemeente Apeldoorn brachten we het jonge erfgoed in de gemeente in kaart.

Publicatie

De hedendaagse campus in Jaarboek Blauwe Kamer.

Onderzoek & advies

Afbraak van de 19e-eeuwse binnenkerk, 1922. Herkomst: Het Utrechts Archief.

Interieur Domkerk Utrecht

Met de groeiende bezoekersaantallen en activiteiten ligt er de vraag hoe de vele functies in de Domkerk op een meer logische en voor het monument verantwoorde manier in het gebouw zijn onder te brengen. Het cultuurhistorisch inspiratiedocument biedt zicht op de cultuurhistorische waarden én geeft richting aan het denken voor veranderingen in het interieur.

Stationspostgebouw Arnhem

De gemeente Arnhem en het Rijksvastgoedbedrijf hebben de ambitie de (rijks)kantoren in het Arnhemse stationsgebied duurzaam te renoveren. Het imponerende stationspostgebouw uit 1953 is er één van.

Onderzoek & Advies

Het stationsplein in Arnhem, ca. 1955. Herkomst: Gelders Archief.

Post 65 Gebedshuizen. Kerken, moskeeën, synagogen en tempels in Nederland 1966 - 2019

Op dit moment wordt in veel gemeenten en kerkgenootschappen nagedacht over de toekomst van hun kerkgebouwen.

Onderzoek & Advies

Interieur van de Geuzenkerk in Brielle. Herkomst: Reliwiki.