Stadsvernieuwing in stroomversnelling. Inventarisatie stadsvernieuwingsplannen Interim Saldo Regeling 1977 – 1985

Stadsvernieuwing in stroomversnelling. Inventarisatie stadsvernieuwingsplannen Interim Saldo Regeling 1977 – 1985

De Boogjes in Dordrecht, architect Theo Bosch, 1982. Herkomst: Regionaal Archief Dordrecht.

De jaren zeventig en tachtig was een tijd van grootschalige en experimentele stadsvernieuwing. De integrale aanpak van toen biedt nog steeds inspiratie voor opgaven van nu.

Lara Voerman en Evelien van Es onderzochten de oogst van de Interim Saldoregeling: de eerste grootschalige en experimentele stadsvernieuwing in de periode 1977-1985. Veertien gemeenten kregen financiële rijkssteun voor de aanpak van hun verwaarloosde, historische binnensteden en 19de-eeuwse woonwijken.

De werkwijze was integraal, fysiek en sociaal, met inspraak van bewoners en gericht op behoud van de bestaande stad. Honderd stadsvernieuwingsplannen geven inzicht in de problematiek en aanpak. De herwaardering van de stad van toen, biedt nog steeds inspiratie voor de omgang met (historische) binnensteden. Dit onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

2018
In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
In samenwerking met Evelien van Es en Joost Emmerik

Stadsvernieuwingsplannen volgens het format van de Interim Saldo Regeling.

De Aktiegroep Het Oude Westen vervulde een voortrekkersrol in de Rotterdamse stadsvernieuwing. Herkomst: Stadsarchief Rotterdam.

Omslag ISR-gebied Leeuwarden binnenstad.

‘Bouwen voor de buurt’ groeide landelijk uit tot dé slogan van de stadsvernieuwing. Herkomst: Geheugen van Nederland.

Jan Schaefer groeide uit tot boegbeeld van de stadsvernieuwing. Cartoon uit 1975. Herkomst: Plan 1975.