De hedendaagse campus in Jaarboek Blauwe Kamer

De hedendaagse campus in Jaarboek Blauwe Kamer

Van oudsher is de campus een plek die is ingericht om de student of werkende een omgeving te bieden waar die zich maximaal kan ontplooien.

De ontwerpen voor campussen die zijn ingezonden voor dit jaarboek zijn echter losgezongen van die idealen, constateert auteur Lara Voerman. Landschap en gebouwen dienen geen hoger doel als decor van een leer- of werkomgeving. Internationale voorbeelden laten zien dat de maakbare campussamenleving nog niet dood is.

2019
In opdracht van Tijdschrift Blauwe Kamer