Over

Lara Voerman is architectuurhistoricus. Ze schrijft over architectuur, stad en landschap. Met de geschiedenis als vertrekpunt adviseert ze over de toekomst van een gebied of een gebouw. Opdrachtgevers zijn onder meer het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Rotterdam en het Dudok Architectuur Centrum. Zij vragen haar voor het maken van cultuurhistorische verkenningen, -analyses en waarderingen, bouwhistorische verkenningen, essays of boeken.

Lara is auteur van Dudok by Iwan Baan (2021) en Wonderlijkheden. Willem Marinus Dudok. Netwerken en inspiratiebronnen (2019) en medeauteur van onder meer De nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (2017) en De Deltawerken (2017). Met landschapsarchitect Joost Emmerik maakte ze de longread hetlandschapindetuin.nl (ENG: thelandscapewithinthegarden.com), het resultaat van een meerjarig onderzoek naar de representatie van lokale landschappen in de tuin.

Lid Commissie Welstand en Cultureel erfgoed Voorschoten-Wassenaar

De Commissie Welstand en Cultureel erfgoed (WCE) is een adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over bouwplannen in de gemeente. Zij doet dit zowel voor Wassenaar als voor Voorschoten.

De Commissie WCE toetst bouwplannen aan de kwaliteitscriteria uit het Handboek Welstand en Beeldkwaliteit Wassenaar. Ze geeft niet alleen advies over gewone bouwplannen zoals een verbouwing of de bouw van een nieuw huis. Ze wordt ook ingeschakeld bij stedenbouwkundige ontwikkelingen, zoals een nieuwbouwwijk en bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Het college van burgemeester en wethouders wint daarnaast advies in bij de Commissie WCE over het cultureel erfgoed. Dit zijn beschermde gemeentelijke- en rijksmonumenten, beeldbepalende zaken en beschermde stads- of dorpsgezichten.

Daarnaast wint het bestuur advies in van de commissie over cultuurhistorische aspecten bij niet-monumenten, zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw in het beschermd dorpsgezicht.