Over

Lara Voerman (1982) is architectuurhistoricus. Ze voert historisch onderzoek uit naar gebieden of gebouwen die op het punt staan te veranderen. Door nieuwe ontdekkingen en ongebruikelijke invalshoeken geeft ze andere perspectieven op de geschiedenis van een plek.

Opdrachten voert ze uit voor onder meer het Atelier Rijksbouwmeester, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Rotterdam en Vereniging Hendrick de Keyser.

Lara is auteur van Wonderlijkheden. Willem Marinus Dudok. Netwerken en inspiratiebronnen (2019) en medeauteur van onder meer De nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (2017), De Deltawerken (2017) en De haven van Rotterdam. Wereld tussen stad en zee (2015).

Lid Commissie Welstand en Cultureel erfgoed Voorschoten-Wassenaar

De Commissie Welstand en Cultureel erfgoed (WCE) is een adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over bouwplannen in de gemeente. Zij doet dit zowel voor Wassenaar als voor Voorschoten.

De Commissie WCE toetst bouwplannen aan de kwaliteitscriteria uit het Handboek Welstand en Beeldkwaliteit Wassenaar. Ze geeft niet alleen advies over gewone bouwplannen zoals een verbouwing of de bouw van een nieuw huis. Ze wordt ook ingeschakeld bij stedenbouwkundige ontwikkelingen, zoals een nieuwbouwwijk en bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Het college van burgemeester en wethouders wint daarnaast advies in bij de Commissie WCE over het cultureel erfgoed. Dit zijn beschermde gemeentelijke- en rijksmonumenten, beeldbepalende zaken en beschermde stads- of dorpsgezichten.

Daarnaast wint het bestuur advies in van de commissie over cultuurhistorische aspecten bij niet-monumenten, zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw in het beschermd dorpsgezicht.